Loting Scholen


“Fakenieuws” schrijft Marten Snijder van de VVD Weesp in de Gooi en Eemlander van 8 februari. Deze Trumpiaanse term past blijkbaar de VVD. Ook gelet op de inhoud.

Op het punt van onderwijs is er volgens Snijder geen loting voor het VO in de regio Gooi en Vechtstreek. Op de website van het Goois Lyceum uit Bussum (onderdeel van de Gooise scholen federatie, hetzelfde bestuur als het Vechtstede College) staat echter: “Wanneer zich onverhoopt voor één of meer afdelingen meer leerlingen zich aanmelden dan we kunnen plaatsen, zal een loting plaatsvinden”. En terecht. Het kan niet zo zijn dat populaire scholen blijven groeien, terwijl andere scholen leeglopen. De werkelijkheid over de Amsterdamse scholen is dat een zeer gering aantal scholen zo populair is dat er geloot moet worden. Het gaat hierbij om de categorale gymnasia en een aantal HAVO/VWO scholen uit Amsterdam Zuid. Het totale aanbod van HAVO/VWO scholen is zeer ruim, er is plaats genoeg. Overigens bepaalt niet de gemeente Weesp of de gemeente Amsterdam of er geloot moet worden. Het bestuur van het Vechtstede College is autonoom in haar toelatingsbeleid. Als zij aangeeft dat Weespers voorrang hebben, dan is dat een feit. Ook als zij met de Amsterdamse schoolbesturen meegaan, dan is het zeer onwaarschijnlijk dat er vanuit Amsterdam zoveel leerlingen komen dat Weespers geen plaats zouden hebben.

Snijder rekent voor dat Weesp binnen Gooise Meren zo’n 25% invloed heeft. Dat is getalsmatig juist. Echter we weten uit ervaring dat de tandem Bussum en Naarden meer dan 50% invloed heeft. Met die meerderheid hebben ze destijds met succes Weesp buiten de G4 fusie gehouden.

WONINGTOEWIJZING


Wat betreft de woningtoewijzing. Informeer eens bij Driemond over de toewijzing van sociale woningen in Driemond. In de nieuwbouw van het project De Kern is men in gesprek gegaan met Eigen Haard en Amsterdam met als gevolg dat de sociale huurwoningen naar Driemonders zijn gegaan.

JEUGDZORG


De VVD stelt in haar opinie artikel dat er geen wachtlijsten zijn in de jeugdzorg in de regio. Dat is onjuist. In de regio gooi- en Vechtstreek zijn er wel wachtlijsten in de jeugdzorg, vooral op de zwaardere vormen van ondersteuning. In een presentatie vanuit de regio gooi- en Vechtstreek aan de commissie welzijn van 2 november jl is dit toegelicht. De vvd was daarbij aanwezig.
Dit is overigens een landelijk beeld. Amsterdam stelt in dat kader jeugdvoorzieningen algemeen toegankelijk voor iedereen. Een voorbeeld is dat een deel van de specialistische hulp aan kinderen in het onderwijs vrij toegankelijk voor alle gezinnen in Amsterdam.

ZORG


Daarnaast stelt de VVD dat er in de regio Gooi- en Vechtstreek grote keuzevrijheid is voor de inwoner. Dus vrijheid voor welke zorgaanbieder je wil. Dat klopt en daar zijn we ook blij mee. Maar de regio is daarmee niet uniek. Ook andere gemeenten, waaronder Amsterdam, bieden een grote keuzevrijheid aan. Amsterdam koopt daarnaast de specialistische jeugdzorg in op basis van het resultaat dat het gezin wil bereiken. En Amsterdam bestrijdt de wachtlijsten en wil uit huis plaatsingen voorkomen door eerder intensieve zorg thuis te bieden. Deze ontwikkeling is ook voor Weesp interessant en zelfs voor de hele regio Gooi- en Vechtstreek.

Laten we op het gebied van de zorg vooral van elkaar leren en elkaar versterken. En laten we ons dan ook beseffen dat Amsterdam op dat vlak meer experimenteerruimte en kennis biedt dan dat de regio Gooi ons kan geven.