WSP

Giften regelement

*Z016C2E68E4*

Per 1 mei 2013 is de Wet financiering politieke partijen van kracht geworden. Deze wet schrijft onder andere voor dat een lokale partij, die met ten minste één zetel deelneemt aan de gemeenteraad, vastlegt hoe wordt omgegaan met giften en de openbaarmaking daarvan. Om deze reden heeft de WSP dit giftenreglement vastgesteld. Ook dit reglement moet vanwege de wet openbaar worden gemaakt.

Het is van belang voor een politieke partij om over financiële middelen te beschikken, bijvoorbeeld voor de verkiezingscampagne. Giften zijn daarom welkom. Via dit reglement wordt bij het aannemen van giften voldaan aan de hiervoor geldende wetgeving.

Regel 1

Als gift wordt beschouwd elke door de partij ontvangen geldelijke bijdrage waarvoor van de partij geen tegenprestatie wordt gevraagd.

Regel 2

Giften die blijkbaar worden gedaan vanwege de verwachting bij de gever dat dit zal leiden tot een politieke of economische gunst, worden niet aangenomen.

Regel 3

Een gift kan slechts worden gedaan aan de partij. Individuele partijleden mogen voor zichzelf geen gift aannemen.

Regel 4

Ontvangen giften van € 2000,- of meer worden bekendgemaakt. Hierbij wordt de omvang van de gift alsmede de herkomst bekendgemaakt. Bij de herkomst kan worden volstaan met het verwijzen naar een ‘inwoner’ van een bepaalde gemeente, waarbij de naam van de inwoner niet hoeft te worden vermeld. Bij ontvangst van een gift van een bedrijf wordt de naam van het bedrijf en de gemeente waarin het bedrijf is gevestigd genoemd.

Regel 5

De bekendmaking van een gift volgens regel 4 geschiedt op de website van de partij.

Regel 6

De bekendmaking van dit giftenreglement geschiedt op de website van de partij.

WSP

Contact

Neem contact met ons op

Heeft u vragen over ons verkiezingsprogramma of wil je in contact komen met ons dan horen wij dit graag. U kunt telefonisch contact op nemen met:

Tineke Booij: 0294 – 414 575
Lars Boom: 0294 – 410 735

Of stuur een e-mail via de de onderstaande knop.