Header_Vecht2

Fractie nieuws

Drinkt u koffie mee met de WSP?

 

Op zondag 15 oktober 2017 gaan we graag met u in gesprek over hoe u denkt over de beoogde fusieplannen. We leggen de antwoorden van Amsterdam en de Gooise Meren naast elkaar en willen graag van u weten waar u zich het meest bij thuis voelt. 

Daarom zien we u graag van 11.00 tot 14.00 uur in het Hotel Hart van Weesp, aan de Herengracht 35. 

En hierbij vindt u de rapporten: 

* Rapport Antwoorden Amsterdam 

* Rapport Antwoorden Gooise Meren

* Adviesrapport KplusV

Namens het bestuur de fractie van de WSP: tot zondag! 

 


 

Toekomst van Weesp

Beste mensen, de toekomst van Weesp. Er is al van alles over geschreven. En ook algemeen bekend is dat Remkes de commissaris van de koningin Noord Holland Weesp zo snel mogelijk (voor de nieuwe verkiezingen) wil laten fuseren met Wijdemeren en Hilversum. 
De reden van de fusiegoif van de laatste jaren is dat de meeste gemeenten niet voldoende kracht qua ambtenarenapparaat hebben om zelfstandig te blijven.Neem alleen al die nieuwe taken die eerst bij de regering lagen en nu op het bord van de gemeenten zijn neergelegd. 
Ook Weesp is niet krachtig genoeg om alle taken alleen te doen. Daarom werd er ook samengewerkt met Wijdemeren en Stichtse Vecht. Wijdemeren heeft die samenwerking ontkracht door te zeggen dat ze met Hilversum willen fuseren. Nu moeten we weer nieuwe samenwerkingspartners zoeken. Want, is het standpunt van de WSP, waarom fuseren als je hetzelfde kunt bereiken door een goed samenwerkingsverband. Maar stel dat je van hogerhand gedwongen wordt tot fusie, dan zijn er ook nog andere gemeenten waarmee je zou kunnen fuseren. Met andere woorden er zijn nog veel meer mogelijkheden. 
Maar voordat het zover is, moeten de inwoners van Weesp weten wat er precies speelt en welke keuzes er zijn voor de toekomst van Weesp. Daartoe zijn er drie vormen:
1. Doorgaan met de samenwerking met andere gemeenten. Dit heet ambtelijke samenwerking. Waarbij je samen allerlei zaken aanpakt. Bijvoorbeeld met Diemen, Amsterdam. Gooische Meren, Stichtse Vecht en als ze gefuseerd zijn, Hilversum/Wijdemeren.
2. Ambtelijke fusie. Hierbij fuseren alle ambtenaren met een andere maar wel grote gemeente. Bijvoorbeeld Hilversum of Amsterdam. Weesp houdt zijn gemeenteraad en college. 
3. Fusie. Weesp valt dan onder een andere gemeente. Bijvoorbeeld Hilversum / Amsterdam en verliest zijn gemeenteraad, maar zou bijvoorbeeld bij Amsterdam een eigen deelraad kunnen krijgen en dan niet onder Amsterdam Zuid Oost vallen.

Al deze opties liggen nog open, want we laten ons niet dwingen door iemand van bovenaf. En als dat toch gebeurd, moet eerst de tweede kamer het nog goedkeuren. We weten allemaal nog wat er gebeurde met de toenmalige G4. Die werd G3!

Logo_PB_WEBSITE_v6