wsp header 2018

 

Fractie nieuws

Nina over wonen in Weesp


Nina quoteWeesp wordt steeds populairder. Het waterleven aan de Vecht, de knusse binnenstad, het ‘ons kent ons’ en de vriendelijke (doch eigenwijze) Weespers zijn mooie ingrediënten voor een fijne stad om in te wonen. Dat Weesp regionaal gezien ook erg aantrekkelijk gelegen is, speelt daarbij ook nog een rol. Maar deze populariteit heeft helaas ook een keerzijde. De woningen in Weesp zijn schaars en de prijzen vliegen rap omhoog. Niet alleen koopwoningen, maar de huurwoningen zijn ook erg gewild. Dus het vinden van een plekje in deze mooi stad, is nog een aardige opgave.

Een paar keer in je leven maak je de keuze om te zoeken naar een nieuw onderkomen dat past bij jouw veranderende behoeften. Vanaf het moment dat je voor het eerst op jezelf gaat, daarna gaat samenwonen en kiest voor een koopwoning, eventueel kinderen krijgt, de kinderen het huis weer uitgaan en je wellicht afsluit met een zorg- of aanleunwoning. Een ware woon carrière, maar wel eentje die tijd en geld kost. Daarbij is een helpende hand fijn! Het toekennen van starters- en blijversleningen zorgen ervoor dat jongeren steun krijgen bij het financieren van hun eerste huis, en blijversleningen, zodat ouderen hun huis kunnen aanpassen en het mogelijk blijft om thuis te wonen.

Daarnaast moet er meer aanbod komen van woningen, en met een creatieve kijk is er veel mogelijk: het ombouwen van leegstaande kantoorpanden, het ondersteunen van alternatieve woonvormen en kijken naar het Achmeaterrein aan de Nijverheidslaan, de Rijnkade en de Amstelland laan voor woningbouwontwikkeling. Het zou zo jammer zijn om kansen onbenut te laten! Maar de balans in de stad moet goed blijven, en daarom moet er geluisterd worden naar de Weespers. En zoveel mogelijk partijen te betrekken, want alleen zo wordt er duidelijk wat de behoefte is.

Zelf heb ik sinds september een mooie plek gevonden in het centrum. Een studio, klein maar fijn. Na veel te zijn verhuisd afgelopen jaren, besef ik me dat ik enorm geluk heb gehad met deze plek als student, en daarom wil ik helpen bij de realisatie van woon- en leefdromen! Ik wil proberen jongeren zoveel mogelijk te gaan betrekken bij dit proces, omdat zij meestal nog de stille factor zijn.

Bernard over de maatschapij

 

Bernard-quote2In de maatschappij waarin wij leven worden er dagelijks keuzes gemaakt aan de hand van criteria en dan wordt er vooral gekeken of iets rendabel is of efficiënt en of er misschien op bezuinigd kan worden.

Nou zijn er ook onderwerpen die zich moeilijk aan deze criteria laten toetsen, als voorbeeld, hoe rendabel is een goede gezondheid? Is die voor een jong hardwerkend iemand groter dan voor een oudere die met pensioen is? Of is het voor een oudere die zich nog inzet voor de maatschappij groter dan voor een werkeloze jongere? Dit is nog maar een voorbeeld, hoe zaken benadert kunnen worden. Wat is de efficiëntie van kunst en cultuur of hoe rendabel zijn sportclubs en verenigingen? En wat mag goed onderwijs kosten? 

Sommige onderwerpen laten zich heel moeilijk in geld uitdrukken en daarom is het van groot belang te kijken naar andere aspecten die aan deze onderwerpen verbonden zijn, zo als het maatschappelijk belang, het woord zegt het al, wat is voor de maatschappij, in Weesp, van belang om deze onderwerpen goed tot hun recht te laten komen. En deze faciliteiten moeten dan ook voor iedereen toegankelijk zijn.Schermafbeelding 2018-03-16 om 15.23.03

In de veertig jaar dat ik in Weesp woon ben ik op mijn pad veel activiteiten tegen gekomen waar eigenlijk geen geld of mankracht voor was, en heb me daar als vrijwilliger altijd graag voor ingezet, zoals verbouwingen en aanpassingen bij de speeltuinvereniging Don Bosco. De ouderraad van de Kors Breijer school, de Triatlon organisatie, het Theater City of Wesopa en nu als vrijwillig docent op het Caspers College.

Allemaal activiteiten die Weesp hard nodig heeft om een goede en sociale stad te zijn waar kansen liggen voor jong en oud. En daar wil ik mij ook de komende vier jaar weer graag voor inzetten.

 

 

Logo_PB_WEBSITE_v6