wsp header 2018

 

Ambtelijke fusie met Amsterdam


Waarom kiest de WSP voor een ambtelijke fusie en waarom voor Amsterdam?

Voor de WSP betekent een ambtelijke fusie nog steeds een zelfstandig Weesp! Amsterdam heeft geen haast met een bestuurlijke fusie. Dit kan nog zeker acht jaar duren. Wij hopen de komende jaren te bewijzen dat bestuurlijk fuseren wellicht niet nodig is. “Samen sterk, maar apart”, dat is waarvoor we gaan vechten.

Voorgeschiedenis

Na een anderhalf jaar durend toekomstproces bleek dat Weesp niet krachtig genoeg is om zelfstandig te functioneren. Vrij logisch gezien de taken die het rijk op de bordjes van de gemeenten gooide. Maar alleen samenwerken was voor Amsterdam, Gooise Meren en de provincie niet van toepassing. Er moest op zijn minst ambtelijk gefuseerd worden met op termijn een bestuurlijke fusie. Wilden wij dit niet, dan zou de provincie voor Weesp de keuze maken. Maar de provincie, die alleen het Gooi voor zich zag, was best verrast dat het eigenwijze Weesp uit twee partijen wilde kiezen: Gooise Meren of Amsterdam. Vervolgens heeft de WSP de keuze gebaseerd op onafhankelijke onderzoeken die zijn gedaan tussen Gooise Meren en Amsterdam en de vele gesprekken met onze Weespers. Amsterdam kwam als allerbeste uit de bus.
Uitleg: Ambtelijke fusie betekent dat alleen het ambtelijk apparaat fuseert. Weesp houdt zijn raad, burgemeester en wethouders. Bestuurlijk fusie betekent, een gebiedsdeel van Amsterdam. Het plaatsnamenbord wordt dan: Weesp, gemeente Amsterdam.

Weesp blijft Weesp!

De WSP wil alles op alles zetten om Weesp sterk te maken en ziet bij Amsterdam dé kans om dat voor elkaar te krijgen. Dus in de komende raadsperiode, gaan wij die ambtelijke fusie gebruiken om er het beste voor Weesp uit te halen. Toch sluiten wij onze ogen niet voor de realiteit. Mogelijk moet er op termijn een bestuurlijke fusie plaatsvinden. En eerder dan 2026 is dat voor ons niet aan de orde. Wij vechten er met hart en ziel voor dat wij ook bij een bestuurlijke fusie kunnen zeggen: Weesp blijft Weesp.

Waarom Amsterdam?

Gooise Meren schreef dat ze een ambtelijke samenwerking te vrijblijvend vindt en wil al 2 januari 2022 een bestuurlijke fusie. De Weesper inbreng wordt haast nihil omdat GM wil dat het samenvoeging van Weesp volgens de al bestaande werkwijzen gebeurt.

De ambtelijke fusie

  1. Er blijft een loket open in het Weesper stadhuis, op doordeweekse dagen van acht tot acht. Ook op het gebied van zorg is dat mogelijk. Bij fusie met Gooise Meren moeten de Weespers naar het stadhuis in Bussum. En twee keer fuseren, zie punt 5!
  2. De ambtelijke kwaliteit van Amsterdam is enorm krachtig en daar wordt Weesp veel sterker van. Een grote meerderheid van de Weesper ambtenaren wil daarom naar de hoofdstad. Als de ambtelijke fusie goed functioneert, is de vraag of er nog wel een bestuurlijke fusie nodig is. En daar vecht de WSP voor. Uiteraard moet dat in samenspraak met onze partner.
  3. Het sociaal beleid bij Amsterdam is qua armoedebestrijding en kindpakket het meest ruimgevend. Daarbij slaagt Amsterdam erin om steeds meer mensen aan het werk te helpen en is er een succesvol begeleidingsproject voor werkeloze ouderen.
  4. De economische kracht van Amsterdam is logischerwijs vele malen groter dan Gooise Meren en kan voor Weesp veel betekenen. Niet alleen voor de inwoners maar ook voor de bedrijven.
  5. Als we ambtelijk fuseren met Gooise Meren, kiezen we in feite meteen voor een bestuurlijke fusie in de regio Gooi- en Vechtstreek. De provincie heeft immers gezegd dat er op termijn één Gooistad komt, dat is dus twee keren fuseren. Eerst Gooise Meren en dan Gooistad. Deze donderwolk hangt ons niet boven het hoofd bij een ambtelijke fusie met Amsterdam.

De bestuurlijke fusie

Hoewel de bestuurlijke fusie nog ver weg is en voor ons zo ver mogelijk, moeten we daar wel rekening mee houden. En zoals eerder gezegd: er zijn onafhankelijke onderzoeken gedaan tussen Gooise Meren en Amsterdam. Zo was er een onafhankelijk rapport van het onderzoeksbureau K plus V. Amsterdam kwam er uit als de beste partij voor Weesp. Een kleine opsomming:

A. Van de jeugdzorg kan Weesp het meest verwachten van Amsterdam. Het sociaal gevoel van Amsterdam is voor de WSP veelzeggend. Ze zijn het meest ruimgevend voor degenen die zorg nodig. Daarbij is het armoedebeleid en het kindpakket van hoog niveau.

B. Het is niet meer dan logisch dat Amsterdam economisch gezien veel meer voor Weesp kan betekenen dan het hele Gooi.

C. Amsterdam gaat enorm veel bouwen en heeft totaal geen behoefte om dat in Weesp te doen. Overigens, ziet Amsterdam onze stad als hun groene buffer. We kunnen ook nog het lagere OZB tarief van Amsterdam noemen, maar één ding is wel duidelijk. De onderzoekscijfers geven een groot voordeel aan voor Amsterdam.

Losse kreten: “En de schoolkeuze dan? Is die vrij?” Ja, want het lotingssysteem gaat alleen om middelbare scholen die aangesloten bij zijn het zogeheten “Overleg van Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs”. Als de Weesper scholen zich niet aansluiten, is er géén loting. Het is geen kwestie van politiek maar van schoolbesturen. “Maar je komt nooit in de raad van Amsterdam!” Nee, maar dat hoeft niet omdat je vanuit een gebiedsdeel via een nieuw stelsel ook direct contact krijgt met de gemeenteraad. En zoals anderen ook al hebben gezegd, wij verwachten bij Gooise Meren een kernenstrijd waar Weesp het onderspit delft. Bij Gooistad wordt die strijd nog groter. Dus liever een grote broer dan zeven vechtende neefjes.

 

Het referendum op 21 maart 2018


De WSP neemt het referendum serieus. Want ook de Weespers, die zich niet betrokken voelden bij het anderhalf jaar durend proces voor de toekomst van Weesp, kunnen zich dan uitspreken voor Amsterdam of voor Gooise Meren. De WSP wil het beste voor Weesp en kiest daarom voor Amsterdam, maar laat haar kiezers vrij in de keuze.

Logo_PB_WEBSITE_v6