WSP19 breed

WSP op de Markt in Weesp

Fractienieuws maandag 15 juni 2015.

Dinsdag is marktdag in Weesp.

Veel Weespers, maar ook veel inwoners van buurtgemeentes maken

van de gelegenheid gebruik om boodschappen te doen, vrienden en

bekenden te ontmoeten en de laatste nieuwtjes uit te wisselen.

Voor de fractie van de WSP, aangevuld met de twee WSP wethouders

een mooie gelegenheid om afgelopen week met de marktbezoekers

een praatje te maken en te informeren naar hun wensen en hun

standpunten te vernemen over actuele onderwerpen, zoals de

Laurentiuskerk.

Onze aanwezigheid op het Grote Plein tussen de kaas en de kippen

voor het stadhuis werd door velen met verbazing begroet.

Zijn er verkiezingen in aantocht was de veel gehoorde vraag.

De uitleg van het waarom werd positief ontvangen. Dat we niet

alleen met de verkiezingen, maar ook een aantal keer per jaar met de

kiezer op de markt een praatje maken, werd duidelijk gewaardeerd.

In eerste instantie haalden weinig mensen de ontwikkelingen

rondom de Laurentiuskerk aan. Pas na wat doorvragen hoorden we

meningen die varieerden van ‘het zal wel’ tot ‘zonde van de kerk’ en

‘best goed plan’. Zeer verschillende meningen, dus mooi dat er

aanstaande woensdag 17 juni om 20.00 uur in het stadhuis een

Politiek Plein wordt gehouden.

Alle Weesper ingezetenen kunnen hun ideeën en meningen over de

ontwikkelingen rondom de kerk naar voren brengen.

De Fracties en de Commissieleden van de gemeenteraad zijn er om

uw op- en aanmerkingen in de besluitvorming mee te nemen.

Over het zicht op De Kom en het hele centrum van Weesp zal in de

raadsvergadering van 1 Juli een beslissing worden genomen.

Logo_PB_WEBSITE_v6