WSP19 breed

Wat betekent de WSP voor de kwetsbare inwoners van Weesp?


stempotlood2De WSP heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat met name de kwetsbaren in Weesp moeten worden ontzien bij de bezuinigingen die gepaard gaan de veranderingen in de zorg.

Het zijn de kwetsbaren, en voor de WSP zijn dat alle Weespers die op een of andere manier niet in staat zijn om goed voor zichzelf op te komen of misschien door hun ziekte hun eigen situatie onvoldoende onder woorden kunnen brengen en daar de dupe van dreigen te worden.

Het solidariteitsbeginsel hebben wij hoog in ons vaandel staan en wij zullen er alles aan doen wat binnen ons vermogen ligt om aan dat beginsel te voldoen.

Na de verkiezingen, als de stemmen zijn geteld zullen er gesprekken tussen partijen plaatsvinden om te komen tot een stabiele coalitie, onderdeel van die gesprekken zal het solidariteitsbeginsel zijn.

Opkomen voor die mensen in Weesp die onze steun verdienen en nodig hebben daar kunt u ons op afrekenen.
Sterker nog daar mag u mij persoonlijk op af rekenen.

De grote vraag is natuurlijk, waar gaan we dat van betalen?

De WSP denkt dat dit betaald kan worden door ons hard te gaan maken voor een stabiel stadsbestuur dat alles in het werk zal stellen om de samenwerking tussen de raad, het college en onze ambtenaren zo sterk te verbeteren dat het een geoliede machine gaat worden die op een efficiënte en sociale manier de regels die door de regering zijn opgelegd gaat uitvoeren.

De raad zal haar controlerende taak en haar budgetrecht met verstand en passie moeten uitvoeren waarbij het sociale gezicht van ons stadsbestuur op een overtuigende manier zichtbaar zal zijn.

Dat kan de WSP niet alleen, daar hebben we medewerking van nodig van alle partijen die zitting hebben in de nieuw te vormen raad. Tot slot willen wij een oproep doen aan alle Weespers.

De WSP vindt het belangrijker dat u gaat stemmen, dan op wie u uw stem uitbrengt want wie niet stemt heeft geen spreekrecht. Als je niet in staat bent om zelf je stem uit te brengen, machtig dan iemand die u vertrouwt om namens u te gaan stemmen. Op die manier gaat uw kostbare stem niet verloren.

Ga allemaal stemmen als je stemrecht hebt, laat je stem niet verloren gaan.Logo_PB_WEBSITE_v6