wsp header 2018

 

Bernard over de maatschapij

 

Bernard-quote2In de maatschappij waarin wij leven worden er dagelijks keuzes gemaakt aan de hand van criteria en dan wordt er vooral gekeken of iets rendabel is of efficiënt en of er misschien op bezuinigd kan worden.

Nou zijn er ook onderwerpen die zich moeilijk aan deze criteria laten toetsen, als voorbeeld, hoe rendabel is een goede gezondheid? Is die voor een jong hardwerkend iemand groter dan voor een oudere die met pensioen is? Of is het voor een oudere die zich nog inzet voor de maatschappij groter dan voor een werkeloze jongere? Dit is nog maar een voorbeeld, hoe zaken benadert kunnen worden. Wat is de efficiëntie van kunst en cultuur of hoe rendabel zijn sportclubs en verenigingen? En wat mag goed onderwijs kosten? 

Sommige onderwerpen laten zich heel moeilijk in geld uitdrukken en daarom is het van groot belang te kijken naar andere aspecten die aan deze onderwerpen verbonden zijn, zo als het maatschappelijk belang, het woord zegt het al, wat is voor de maatschappij, in Weesp, van belang om deze onderwerpen goed tot hun recht te laten komen. En deze faciliteiten moeten dan ook voor iedereen toegankelijk zijn.Schermafbeelding 2018-03-16 om 15.23.03

In de veertig jaar dat ik in Weesp woon ben ik op mijn pad veel activiteiten tegen gekomen waar eigenlijk geen geld of mankracht voor was, en heb me daar als vrijwilliger altijd graag voor ingezet, zoals verbouwingen en aanpassingen bij de speeltuinvereniging Don Bosco. De ouderraad van de Kors Breijer school, de Triatlon organisatie, het Theater City of Wesopa en nu als vrijwillig docent op het Caspers College.

Allemaal activiteiten die Weesp hard nodig heeft om een goede en sociale stad te zijn waar kansen liggen voor jong en oud. En daar wil ik mij ook de komende vier jaar weer graag voor inzetten.

 

 

Logo_PB_WEBSITE_v6