wsp header 2018

 

Punten ten aanzien van de Raadsvergadering 08-02-2018


De Kostverlorenlocatie 

Het was ontzettend teleurstellend dat onze motie om de prestatieafpraak serieus te nemen niet werd gehonoreerd. Alleen GroenLinks gaf steun. Er staat er toch zwart op wit: 40 sociale huurwoningen en 40 koopwoningen, zie PDF. In verdere afspraken is ook nooit aangegeven dat het er meer zouden worden. En bijna iedereen zei, helaas ook de partijen die tegenstemde, bij de prestatie van het woonplan het allemaal wel erg massaal was. Dus zou je denken, hou je dan vast aan de afspraak van totaal 80 want op deze manier verliezen mensen het geloof in de politiek.

Het crematorium op Landscroon

De WSP is tegenstander van een crematorium op Landscroon. Daarom vonden wij het prima om het van de agenda te halen. Dat andere partijen het vervelend vonden omdat ze daardoor hun zegje er niet over konden doen, is aan hen. De suggestie dat het daardoor toch nog eens op een agenda kan komen, verwerpen wij. Een crematorium op Landscroon is voor ons een heel simpel, NEE! Wel willen wij graag steun verlenen om van Landscroon een gemeentelijk monument te maken.

Motie van wantrouwen Joop Overmars verworpen

Reactie op de motie van VVD man Snijder waarin hij een motie van wantrouwen indient tegen onze wethouder Joop Overmars. Wij staan uiteraard als één man achter Joop. Want het is o.i. een trieste actie die je niet los kunt zien van de verkiezingsstrijd. Het gaat namelijk om de belastingsamenwerking tussen Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren. Er is daar een crisis ontstaan door een dusdanig gerommel dat er een rechercheonderzoek aan de gang is. Het gevolg is dat er zwijgplicht is vanwege dat onderzoek. En daarom mag onze wethouder niet antwoorden en er niets over zeggen. Dat je dan alsnog een motie van wantrouwen indient, is gewoon een politieke rotstreek. Want zelfs de politieke oppositie vond de motie onverstandig van Snijder en de motie werd dan ook met grote meerderheid verworpen.

Logo_PB_WEBSITE_v6